Giới thiệu

 
 • Đội ngũ cán bộ giảng viên khoa KHCB   

  Đội ngũ cán bộ giảng viên khoa KHCB

  Khoa KHCB có 42 CBGV, trong đó 02 PGS, 10 TS, 11 NCS, 18 ThS, 01 cử nhân.. Ban lãnh đạo khoa KHCB gồm trưởng khoa và 01 phó trưởng khoa. Giúp việc cho Ban lãnh đạo khoa có 01 văn thư và 01 giáo vụ.

  08/06/2021 10:19

 • Giới thiệu chung   

  Giới thiệu chung

  Khoa Khoa học cơ bản được thành lập theo quyết định số 1786/QĐ - ĐHQB ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2019 trên cơ sỏ sáp nhập Khoa khoa học tự nhiên và Khoa khoa học xã hội.

  31/07/2017 09:21

 • Đội ngũ cán bộ giảng viên khoa KHTN   

  Đội ngũ cán bộ giảng viên khoa KHTN

  Khoa KHTN có 27 CBGV, trong đó có 02 PGS, 05 TS, 11 NCS và 09 ThS. Ban lãnh đạo khoa KHTN gồm trưởng khoa và 01 phó trưởng khoa. Giúp việc cho Ban lãnh đạo khoa có 01 văn thư và 01 giáo vụ.

  07/07/2017 07:40

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình