Giới thiệu

Xếp loại viên chức năm học 2016 - 2017

7/18/2017 11:10:49 PM
Để phục vụ cho việc phân loại, đánh giá xếp loại viên chức năm học 2016 - 2017, đề nghị tất cả CBGV khoa KHTN xem văn bản để thực hiện đúng thời hạn.
Các Tin đã đăng

  Giới thiệu chung 7/31/2017 9:21:12 AM

  Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi 7/31/2017 9:20:47 AM

  Đội ngũ cán bộ giảng viên khoa KHTN 7/7/2017 7:40:56 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Tự nhiên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình