Thông báo

Xếp loại viên chức năm học 2016 - 2017

7/18/2017 11:10:49 PM
Để phục vụ cho việc phân loại, đánh giá xếp loại viên chức năm học 2016 - 2017, đề nghị tất cả CBGV khoa KHTN xem văn bản để thực hiện đúng thời hạn.
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình