Công khai ĐBCLGD

Thông báo về mã môn học Bộ môn Tin và Bộ môn Toán

6/25/2012 11:50:43 PM
Thông báo về mã môn học Bộ môn Tin và Bộ môn Toán
Nhấn vào liên kết dưới để tải
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Thông báo Seminar 3/1/2012 6:15:24 PM

  Dã ngoại đầu năm 2/9/2012 4:38:10 PM

  Thông báo nạp File bảng điểm các học phần do Khoa tổ chức thi 2/8/2012 12:01:38 AM

  Thông báo Giảng viên Khoa Toán - Tin 12/12/2011 11:16:19 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình