Công khai ĐBCLGD

Thông báo Seminar

3/1/2012 6:15:24 PM
Thông báo Seminar
THÔNG BÁO

Sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, GV Nguyễn Quang Hòe sẽ tổ chức buổi thuyết trình về luận án của mình trước Lãnh đạo Nhà trường và hội đồng khoa học Khoa Toán - Tin. BCN Khoa thông báo tới tất cả CB, GV và sinh viên khoa đúng 8h30' ngày 06 tháng 03 năm 2012 có mặt tại phòng họp tầng 3 nhà hiệu bộ - Trường Đại học Quảng Bình để tham dự.

Quảng Bình, ngày 29 tháng 02 năm 2012
Q.Trưởng Khoa
      Nguyễn Quốc Tuấn
Các Tin đã đăng

  Dã ngoại đầu năm 2/9/2012 4:38:10 PM

  Thông báo nạp File bảng điểm các học phần do Khoa tổ chức thi 2/8/2012 12:01:38 AM

  Thông báo Giảng viên Khoa Toán - Tin 12/12/2011 11:16:19 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình