Công khai ĐBCLGD

Thông báo Giảng viên Khoa Toán - Tin

12/12/2011 11:16:19 AM
Thông báo tất cả Giảng viên Khoa Toán – Tin

- Nộp điều kiện dự thi cho giáo vụ khoa

- Nộp tiểu luận, bài tập lớn về tổ chuyên môn

- Kiểm tra theo dõi dự kiến lich thi để giáo vụ khoa phản hồi về phòng Đào tạo

Thời hạn: trước 10h00 ngày 12 – 12 – 2011

             TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                        (Đã ký)
Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình