Công khai ĐBCLGD

Thông báo Giảng viên Khoa Toán - Tin

12/26/2012 10:08:08 AM
Thông báo tất cả Giảng viên Khoa Toán – Tin
Ngày 25/12/2012 khoa Toán - Tin nhận được Thông báo số 60/TB-ĐT của phòng Đào tạo về việc tổ chức kiểm tra/thi và Quản lý điểm, bảng điểm với nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Giảng viên bộ môn tự chọn công thức tính điểm có trong kho dữ liệu của phần mềm và nhập các cột điểm thành phần theo công thức đã chọn;
- Giáo vụ khoa có trách nhiệm nhập điểm thi kết thúc học kỳ theo từng học phần khoa quản lý.
Sau khi hoàn thành việc cập nhật điểm, khoa in và gửi bảng điểm (bảng chính) về phòng Đào tạo chậm nhất 7 ngày sau khi thi.
Các CBGV khoa vào link sau để cập nhật điểm (Tên và mật khẩu đăng ký là mã giảng viên):
http://222.255.151.38:81/CMCSoft.IU.Web/(prdt4r454goyvl4540xzv4ed)/login.aspx

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình