Công khai ĐBCLGD

Quyết định của sinh viên

11/27/2012 7:24:34 AM
Ngày 27 tháng 11 năm 2012
THÔNG BÁO
Ngày 27 tháng 11 năm 2012 khoa Toán - Tin đã nhận được các quyết định của trường ĐHQB về việc cho phép SV được học lại  các học phần chưa đạt , học lại các học phần để cải thiện điểm trung bình  chung tích lũy, cụ thể:
1. Cho phép  SV Nguyễn Thị Phương Thảo lớp CĐSP Toán K54 hệ CQ được học môn GDTC theo hình thức thích hợp.
Đề nghị các SV có tên trong danh sách đến VPK Toán - Tin nhận QĐ học lại theo đúng tiến độ.
                             VPK
                             (Đã ký)

                          Nguyễn Thị Phương
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình