Giới thiệu

Đội ngũ cán bộ giảng viên khoa KHTN

7/7/2017 7:40:56 AM
Khoa KHTN có 27 CBGV, trong đó có 02 PGS, 05 TS, 11 NCS và 09 ThS. Ban lãnh đạo khoa KHTN gồm trưởng khoa và 01 phó trưởng khoa. Giúp việc cho Ban lãnh đạo khoa có 01 văn thư và 01 giáo vụ.

TT

 

Nhiệm vụ được phân công

1

- Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của khoa KHTN theo quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, tài chính, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, theo dõi và chỉ đạo bộ môn Toán

- Sinh hoạt tại bộ môn Toán.

TS. Nguyễn Thành Chung

 

2

-  Trưởng bộ môn Toán

- Phụ trách công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của bộ môn Toán, lưu giữ hồ sơ, văn bản của bộ môn theo quy định.

- Chủ nhiệm lớp ĐHSP Toán K58

NCS. ThS. Phan Trọng Tiến

 

3

- Phó hiệu trưởng

- Sinh hoạt tại bộ môn Toán

TS. Bùi Khắc Sơn

 

4

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo sự phân công của Bộ môn và Khoa

- Sinh hoạt tại bộ môn Toán

TS. Lê Thị Hoài Thu

 

5

 

 

 

 

 

 

 

- Phó trưởng khoa 

- Phụ trách công tác đào tạo gồm các hệ chính quy, liên thông, theo dõi chỉ đạo bộ môn Vật lí và các công tác khác khi được trưởng khoa ủy quyền.

- Chủ nhiệm ĐHSP Toán 59

- Sinh hoạt tại bộ môn Toán

TS. Nguyễn Quang Hòe

 

6

- Phụ trách khoa Sư phạm TH-MN

- Sinh hoạt tại bộ môn Toán

ThS. Nguyễn Kế Tam

 

7

 

- Tổ trưởng công đoàn

- Chủ nhiệm lớp ĐHSP Vật lí liên thông K59 và VB 2 Toán K60

- Sinh hoạt tại bộ môn Toán.

NCS. ThS. Lê Thị Bạch Liên

 

8

- BÍ thư LCĐ

- Chủ nhiệm lớp ĐHSP Toán liên thông K60.

 - Sinh hoạt tại bộ môn Toán.

ThS. Phạm Hồng Minh

 

9

-  Chủ nhiệm lớp ĐHSP Toán K57.

-  Sinh hoạt tại bộ môn Toán. 

ThS. Trần Mạnh Hùng

 

10

- Chủ nhiệm lớp ĐHSP Toán K59 liên thông và  ĐHSP Toán K59 văn bằng 2. 

- Sinh hoạt tại bộ môn Toán.

NCS. ThS. Hoàng Thị Duyên

 

11

- GV TT GDTX

-  Sinh hoạt tại bộ môn Toán.

ThS. Nguyễn Lê Trâm

 

12

 

 

 

 

 

 

 

- GV khoa Sư phạm TH-MN

- Sinh hoạt tại bộ môn Toán.

ThS. Trần Hồng Nga

 

13

- Phó hiệu trưởng

-  Sinh hoạt tại bộ môn Hóa học.

PGS. TS. Nguyễn Đức Vượng

 

14

-  Trưởng bộ môn Hóa học.

-  Chủ nhiệm lớp ĐHSP Hóa K58 và ĐHSP Vật lý 56.

NCS. ThS. Nguyễn Đức Minh

 

15

- Phó bí thư Chi bộ, Phó trưởng khoa, Bí thư Đoàn trường

- Phụ trách công tác sinh viên, đoàn thanh niên, liên chi hội sinh viên, công tác chủ nhiệm, an ninh – quốc phòng, công tác truyền thông tuyển sinh, theo dõi chỉ đạo bộ môn Hóa học và các công tác khác khi được trưởng khoa ủy quyền.

-Chủ nhiệm lớp ĐHSP Hóa liên thông K59

- Sinh hoạt tại bộ môn Hóa học.

 

NCS. ThS. Trần Đức Sỹ

 

16

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo sự phân công của Bộ môn và Khoa.

- Chủ nhiệm các lớp ĐHSP Hóa K57

-  Sinh hoạt tại bộ môn Hóa học.

NCS. ThS. Nguyễn Thị Minh Lợi

 

17

 

 

 

 

 

 

 

-  Phó Trưởng Phòng Đào tạo

-  Sinh hoạt tại bộ môn Hóa học.

NCS. ThS. Lý Thị Thu Hoài

 

18

- GV kiêm Phụ trách phòng Thực hành – Thí nghiệm Hóa học.

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo sự phân công của Bộ môn và Khoa.

- Chủ nhiệm lớp ĐHSP Hóa VB 2 K59.

-  Sinh hoạt tại bộ môn Hóa học.

 

NCS. ThS. Nguyễn Mậu Thành

 

19

 -  Trưởng phòng Đào tạo, 

-   Sinh hoạt tại bộ môn Vật lí.

PGS.TS. Trần Ngọc

 

20

-  UV BCH Chi bộ, trưởng bộ môn Vật lý.

-  Chủ nhiệm lớp ĐHSP Vật lý K58.

ThS. Trần Ngọc Bích

 

21

-  Phụ trách phòng TH-TN Vật lí.

-  Chủ nhiệm lớp ĐHSP Vật lí K57

-  Sinh hoạt tại bộ môn Vật lí.

 

ThS. Hoàng Sỹ Tài

 

22

- Nghiên cứu sinh tại Nga.

- Sinh hoạt tại bộ môn Vật lí.

NCS. ThS. Lê Thị kiều Oanh

 

23

 

 

 

 

 

 

 

- Nghiên cứu sinh tại Nga.

- Sinh hoạt tại bộ môn Vật lí.

NCS. ThS. Phạm Thị Thanh Hương

 

24

- Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Mỹ.

- Sinh hoạt tại bộ môn Vật lí.

TS. Hoàng Danh Tài

 

25

-  GIáo vụ khoa

- Chủ nhiệm lớp ĐHSP Vật lí VB2 K59.

-  Sinh hoạt tại bộ môn Vật lí.

NCS. ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình

 

26

- Nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc.

- Sinh hoạt tại bộ môn Vật lí.

NCS. ThS. Trần Thị Hoài Giang

 

27

 

- Văn thư khoa

Phụ trách công tác văn phòng khoa, tham mưu cho lãnh đạo khoa trong việc giải quyết các vấn đề về văn thư, lưu trữ hồ sơ, trực tiếp theo dõi và bảo quản cơ sở vật chất tại văn phòng khoa.

- Phụ trách website của Khoa

CN. Nguyễn Thị Khánh Chi

 

 

Các Tin đã đăng

  Giới thiệu chung 7/31/2017 9:21:12 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình