Công khai ĐBCLGD

Đăng ký vào ở nội trú Ký túc xá năm học 2013 - 2014

7/30/2013 3:29:02 PM
Ngày 30 tháng 7 năm 2013
THÔNG BÁO

Nhằm tạo điều kiện về chỗ ở cho sinh viên các khóa 52, 53, 54 và 55 trong năm học 2013 - 2014, Phòng CTSV và BQL Ký túc xá thông báo đến các khoa và toàn thể SV về việc đăng ký chỗ ở Ký túc xá như sau:
- Đối tượng: Sinh viên ĐH và CĐ hệ chính quy các khóa 52, 53, 54 và 55.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 01/8/2013 - 13/8/2013
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên hoặc Ban quản lý Ký túc xá (qua đ/c Hoàng Văn Bảy)
- Thời gian được tiếp nhập vào ở KTX từ ngày 15/8/2013
- Hồ sơ đăng ký bao gồm:
1. Bản photo CMND.
2. Bản photo thẻ sinh viên.
3. Bản sao có công chứng giấy tờ ưu tiên (nếu có).
4. Phiếu đăng ký ở KTX: nhận mẫu phiếu tại BQL KTX.
- Mức thu phí: Theo quy định số 1406/ĐHQB-KHTC ngày 25/7/2013 của Hiệu trưởng trường ĐHQB.
Đề nghị các sinh viên có nhu cầu đến đăng ký, sau thời hạn đăng ký  BQL KTX sẽ không giải quyết.
Đồng Hới, ngày 30 tháng 7 năm 2013
VPK


Nguyễn Thị Phương
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình