Thông báo khoa

Hướng dẫn đăng kí học qua phần mềm quản lí đào tạo

9/11/2017 5:07:45 PM
Hướng dẫn đăng kí học qua phần mềm quản lí đào tạo
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Tự nhiên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình