Thông báo

Công trình khoa học tiêu biểu của CBGV khoa KHTN năm học 2016-2017

7/11/2017 9:20:43 AM
Sau đây là danh mục các công trình khoa học tiêu biểu của CBGV khoa KHTN năm học 2016-2017. Đề nghị tất cả CBGV của khoa tự cập nhật vào lý lịch khoa học trên website của Nhà trường theo hướng dẫn của phòng QLKH-HTQT.

DANH SÁCH BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

NĂM HỌC 2016-2017

 

TT

Tác giả

Năm xuất bản

Tên bài báo

Tên tạp chí

Volume, Số tạp chí, số trang có tạp chí

Chỉ số

1

Nguyễn Thành Chung

2016

Multiple solutions for nonlocal non-homogeneous Neumann problems in Orlicz-Sobolev spaces

Nonlinear Studies

Vol.23 (3)/2016

ISSN: 2153-4373

2

Nguyễn Thị Ái Nhung, Huỳnh Thị Phương Loan, Dương Tuấn Quang, Trần Đức Sỹ, Phạm Văn Tất, Đặng Tấn Hiệp

2017

Bonding Situation of Bis-gold Chloride Complexes with N-heterocyclic Carbene-Analogues [(AuCl)2

-NHEMe] (E = C – Pb) based on DFT Calculations

Zeitschrift für Physikalische Chemie

Published Online: 2017-02-04

DOI:

10.1515/zpch-2016-0786

2196-7156

3

Trần Đức Sỹ

2016

A comparison for donor-acceptor interactions between E(PH3)2 and NHEMe ligands (E = C to Pb) of  W(CO)5 complexes using energy decomposition analysis natural orbitals for chemical valance theory.

Vietnam Journal of Chemistry

 

vol.54(4): 501-508, 2016

0866-7144

4

Nguyễn Thị Ái Nhung,  Trần Đức Sỹ, Huỳnh Thị Phương Loan, Lê Thị Hoa

2017

 Can Tetrylone Act in a Similar Fashion to Tetrylene in Ni(CO)2Complexes? A Theoretical Study based on a Comparison using DFT Calculations

Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie

30/3/2017

DOI: 10.1002/zaac.201700093

1521-3749

5

Trần Ngọc Bích

2017

Tăng cường hứng thú và hiệu quả học tập vật lý lượng tử cho sinh viên đại học

Tạp chí Dạy và Học ngày nay h

5-2017

ISSN 1859-2694

6

Nguyễn Đức Minh, Vũ Thị Ngân

2016

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ ĐỘ BỀN CỦA CLUSTER Ge10Crz (z: 2-;1-; 0 ; 1+, 2+) BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ

Tạp chí Khoa học và công nghệ-Trường Đại học Quảng Bình

Số 11 năm 2016

ISSN 0866-7683

7

Nguyễn Đức Minh, Võ Đình Nhâm, Vũ Thị Ngân, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Duy Phi

2016

 

 Nghiên cứu lý thuyết về cấu trúc hình học của cluster Ge10M (M = Mn, Fe, Co, Ni)

Tạp chí Hóa học

Số 54(5e1,2)/2016

ISSN 0866-7144

8

Nguyễn Đức Minh,

Nguyễn Thị Giang

2016

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA CLUSTER NHÔM PHA TẠP GEMANI: AlnGe (n=1-7)

Kỷ yếu hội thảo cán bộ khoa học trẻ 2016-ĐHSP TP Hồ Chí Minh

2016

ISBN: 978-604-947-640-2

9

Phan Trọng Tiến

2016

Tính duy nhất nghiệm β-nhớt của phương trình Hamilton-Jacobi trong không gian Banach

Tạp chí khoa học ĐH Thủ đô

8/69-2016

ISSN 2354-1512

10

Trần Văn Bằng, Phan Trọng Tiến

2016

The existence and uniqueness of viscosity solutions of Hamilton-Jacobi equations in Banach spaces

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc năm 2016 (toàn văn)

10/2016

ISBN: 978-604-947-640-2

11

Hoàng Thị Duyên

2017

Sự hội tụ đầy đủ cho dãy các biến ngẫu nhiên m-phụ thộc đôi một

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Quảng Bình

Số 1, năm 2017

ISSN 0866-7683

12

Nguyễn Thành Chung, Phạm Hồng Minh

2017

Kirchhoff type problems involving $p$- biharmonic operators and critical exponents

Journal of Applied Analysis and Computation

Vol.7 (2)/2017

SCIE

13

Lê Thị Bạch Liên

2017

Hoạt động học tập của sinh viên và các giải pháp nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên trường Đại học Quảng Bình

Tạp chí Dạy và học ngày nay

4/2017

ISSN 1859-2694

14

Trần Thị Hoài Giang, Hoàng Sỹ Tài, Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Ngọc

2016

Optical spectral studies of Ce3+ and Tb3+ ions co-doped in alkali borate glasses

International Journal of  Engineering and Innovative Technology (IJEIT)

Volume 6; June, 2016

ISSN: 2277-3754

15

Hoàng Sỹ Tài

2016

Khảo sát đặc trưng phổ hấp thụ của chấm lượng tử phỏng cầu dạng dẹt.

Tạp chí KHCN trường Đại học Quảng Bình

Số 11; 9/2016

ISSN 0866-7683

16

Hoàng Sỹ Tài, Lê Ngọc Minh, Lê Quý Thông

2017

Khảo sát đặc trưng phổ hấp thụ của chấm lượng tử phỏng cầu dạng thuẫn.

Kỷ yếu hội nghị vật lý Thừa thiên – Huế

10/2017

ISBN 978-604-912-640-6

17

Nguyễn Mậu Thành, Trần Xuân Tuấn

2016

Xác định, đánh giá hàm lượng mangan và kẽm trong hàu Crassostrea rivularis (Gould, 1861) ở khu vực sông Gianh thị xã Ba Đồn-Quảng Bình

Tạp chí Khoa học và

Giáo dục,

ĐHSP Đà Nẵng

Số 20(03) tháng

9/2016

ISSN 1859-4603

18

Nguyễn Mậu Thành,

Nguyễn Đức Vượng

2016

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc phức chất của 1,10-phenantrolin và Erbi (III) tricloaxetic

Tạp chí Khoa học &

Công nghệ;

Trường ĐH Quảng Bình

Số 11

Tháng 9/2016

ISSN 0866-7683

19

Nguyễn Mậu Thành

2016

Xác định, đánh giá hàm lượng mangan và kẽm trong tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi ở khu vực xã Trung Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Khoa học;

Trường ĐH Đồng Tháp

Số 22 tháng 10/2016

ISSN 0866-7675

20

Nguyễn Mậu Thành

2016

Nghiên cứu xác định đồng một số kim loại trong hàu Crassostrea rivularis (Gould, 1861) ở khu vực sông Gianh thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 24 tháng 12/2016

ISSN 1859-4581

21

Nguyễn Mậu Thành,

Nguyễn Đức Vượng

2016

Xác định một số kim loại trong tôm thẻ chân trắng nuôi ở khu vực xã Trung Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Kỷ yếu Hội thảo KH

SV và CB trẻ các Trường ĐHSP Toàn Quốc năm 2016, phần II

NXB

ĐHSP TPHCM

tháng 10/2016

ISBN 978-604-947-640-2

22

Hồ Ngọc Quỳnh Phương,  Trần Thị Kim Cúc,

Nguyễn Mậu Thành

2016

Sử dụng chỉ số “WQI” để đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt ở hồ Nam Lý, thành phố Đồng Hới

 

Kỷ yếu Hội thảo KH

SV và CB trẻ cácTrường ĐHSP Toàn Quốc năm 2016, phần I

NXB

ĐHSP TPHCM

tháng 10/2016

ISBN 978-604-947-640-2

23

Đoàn Thị Thảo Nhi, Võ Thị Loan, Thái Thị Huệ, Trần Thị Khách Chi,

Nguyễn Mậu Thành

2016

Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong nghêu ở khu vực sông Gianh phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Kỷ yếu Hội thảo KH

SV và CB trẻ cácTrường ĐHSP Toàn Quốc năm 2016, phần I

NXB

ĐHSP TPHCM

tháng 10/2016

ISBN 978-604-947-640-2

24

Nguyễn Mậu Thành

2016

Xác định, đánh giá hàm lượng chì và mangan trong nước giếng sinh hoạt của một vài hộ dân ở xã Phúc Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Khoa học

Trường Đại học Thủ Đô

Số 8 tháng 9/2016

ISSN 2354-1512

25

Nguyễn Mậu Thành,

Đoàn Thị Thảo Nhi,

2017

Phân tích, đánh giá hàm lượng đồng và kẽm trong cá diêu hồng (Oreochromis sp.) nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Hóa học

và Ứng dụng

(giấy nhận đăng)

Số 4 năm 2017

ISSN 1859-4069

26

Nguyễn Mậu Thành

2017

Phân tích, đánh giá hàm lượng đồng và kẽm trong cá lóc (Channa maculata) nuôi ở khu vực xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Khoa học;

Trường ĐH Đồng Tháp

(giấy nhận đăng)

Số 26 năm 2017

ISSN 0866-7675

27

Nguyễn Mậu Thành,

Nguyễn Đình Luyện

2017

Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại  trong thịt cá lóc (Channa maculata) nuôi ở khu vực xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Hóa học

(29/6 có – Hội thảo)

Số 5(2017) tháng 6/2017

ISSN 0866-7144

28

Nguyễn Lê Trâm

2016

Định lí kiểu  Bernstein trong R42 với Jacobians bị chặn

Hội nghị Đại số - Hình học – Topo toàn quốc 2016

10/2016

 

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình