Công khai ĐBCLGD

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2017-2018 - Bộ môn Toán

5/21/2018 2:30:03 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2017-2018

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

Chuyên ngành ĐSHP Toán, khóa K56

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

 1.  

Giải tích hàm 2

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Giải tích số

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Lý thuyết cơ sở Groebner

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Lý thuyết môđun

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Quy hoạch tuyến tính

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Xác suất thống kê

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Lý luận DH toán nâng cao và đánh giá trong DH toán (Thay thế KLTN)

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 2

Thi tự luận

 1.  

Lý thuyết ổn định của PT vi phân (Thay thế KLTN)

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

4

HK 2

Thi tự luận

Chuyên ngành ĐSHP Toán, khóa K57

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

 1.  

Đại số sơ cấp

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Độ đo tích phân

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Hình học xạ ảnh

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Lý luận dạy học môn toán

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Phần mềm dạy học toán

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Giải tích hàm 1

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 2

Thi tự luận

 1.  

Hình học sơ cấp

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 2

Thi tự luận

 1.  

Hình học vi phân

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 2

Thi tự luận

 1.  

Mở rộng trường và lý thuyết Galois

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 2

Thi tự luận

 1.  

Phương trình vi phân

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 2

Thi tự luận

 1.  

PPDH các nội dung môn toán

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 2

Thi tự luận

Chuyên ngành ĐSHP Toán, khóa K58

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

 1.  

Giải tích 4

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Hình học affin và Hình học Euclide

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Hình học giải tích

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Lịch sử toán

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Hàm biến phức

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 2

Thi tự luận

 1.  

Không gian mêtric - Không gian tô pô

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 2

Thi tự luận

 1.  

Lý luận dạy học môn toán

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 2

Thi tự luận

 1.  

Phương trình vi phân

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 2

Thi tự luận

 1.  

Số học

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 2

Thi tự luận

 1.  

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 2

Thi tự luận

Chuyên ngành ĐSHP Toán, khóa K59

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

 1.  

Đại số tuyến tính 1

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Đại số tuyến tính 2

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Giải tích 1

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Giải tích 2

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Phần mềm dạy học toán

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Tập hợp và lôgic Toán

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Đại số đại cương

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 2

Thi tự luận

 1.  

Giải tích 3

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 2

Thi tự luận

Chuyên ngành CĐSP Toán, khóa K57

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

 1.  

Đại số sơ cấp và thực hành giải toán

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

4

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Hình học affin và Hình học Euclide

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Hình học sơ cấp và thực hành giải toán

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

4

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Phương pháp dạy học đại cương môn Toán

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 1

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 1

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Phương pháp làm quen với Toán

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Phương pháp làm quen với Toán

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 1

Thi tự luận

 1.  

PPDH các nội dung môn toán

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 1

Thi tự luận

 1.  

Hình học xạ ảnh

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 2

Thi tự luận

 1.  

Lý luận DH toán nâng cao và đánh giá trong DH toán (Thay thế KLTN)

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

3

HK 2

Thi tự luận

 1.  

Lý thuyết môđun (Thay thế KLTN)

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 2

Thi tự luận

 1.  

Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 2

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 2

Thi tự luận

 1.  

Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 2

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 2

Thi tự luận

 1.  

PPDH Toán ở Tiểu học theo chuyên đề (Thay thế KLTN)

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 2

Thi tự luận

 1.  

PPDH Toán ở Tiểu học theo chuyên đề (Thay thế KLTN)

Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên

2

HK 2

Thi tự luận

 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

STT

Trình độ đào tạo

Tên đề tài

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

 1.  

Đại học

Khai thác hệ thống bài tập toán theo định hướng nâng cao năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học đại số

Nguyễn Quang Hiếu

ThS. Phan Trọng Tiến

Nghiên cứu các nội dung phương pháp giảng dạy

 1.  

Đại học

Một số dạng toán tổ hợp

Nguyễn Thị Thanh Thảo

ThS.Trần Mạnh Hùng

Nghiên cứu các nội dung toán sơ cấp 

 1.  

Đại học

Đa thức bất khả quy trên miền số nguyên

Nguyễn Thị Thúy Ngọc

ThS.Trần Mạnh Hùng

Nghiên cứu các nội dung toán sơ cấp 

 1.  

Đại học

Vận dụng hình học giải tích giải một số bài toán về đại số

Trần Diệu Linh

ThS.Nguyễn Kế Tam

Nghiên cứu các nội dung toán sơ cấp 

 1.  

Đại học

Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức và ứng dụng

Trần Thị Mỹ Hạnh

ThS.Nguyễn Kế Tam

Nghiên cứu các nội dung toán sơ cấp 

 1.  

Đại học

Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ

Phan Lâm Phương

TS.Nguyễn Quang Hòe

Nghiên cứu các nội dung toán sơ cấp 

 1.  

Đại học

Một số phương pháp giải các bài toán cực trị

Nguyễn Thị Hoài Thương

TS. Nguyễn Thành Chung

Nghiên cứu các nội dung toán sơ cấp 

 1.  

Đại học

Lý thuyết số phức và một số ứng dụng

Nguyễn Thị Hương

ThS.Trần Hồng Nga

Nghiên cứu các nội dung toán sơ cấp 

 1.  

Đại học

Một số biện pháp dạy học hiệu quả các khái niệm giải tích ở trường THPT

Phạm Thị Sen Giang

ThS.Lê Thị Bạch Liên

Nghiên cứu các nội dung phương pháp giảng dạy 

 1.  

Đại học

Phát huy tính tích cực của học sinh qua hệ thống bài tập ứng dụng đạo hàm trong chương trình Toán THPT

Trương Thị Hải Yến

ThS.Phạm Hồng Minh

Nghiên cứu các nội dung phương pháp giảng dạy 

 1.  

Cao đẳng

Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua hệ thống bài tập tìm GTLN-GTNN trong chương trình Toán THCS

Dương Thị Thoại

Lê Thị Bạch Liên

Nghiên cứu các nội dung phương pháp giảng dạy 

 1.  

Cao đẳng

Phát huy tính tích cực của học sinh qua khai thác các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi THCS

Lê Đình Phong

Nguyễn Quang Hòe

Nghiên cứu các nội dung phương pháp giảng dạy 

 

                                                            

            Quảng Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2018
                                  Bộ môn Toán

                                        Đã ký

 

                                Phan Trọng Tiến

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình