Giới thiệu

Biểu mẫu 18 BM Lý

11/22/2018 9:04:34 AM
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 - 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

   KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

 
 

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học

năm học 2018 - 2019

 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành:

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

 

 Khóa 57 - ĐHSP Vật lý

 

 

 

 

1

 Lý luận dạy học vật lý

 Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận dạy học vật lý ở THPT, giáo dục kỹ thuật tổng hợp cho học sinh trong dạy học vật lý và sử dụng phương tiện dạy học, thí nghiệm trong dạy học vật lý. Thông qua việc nắm vững kiến thức vật lý, giải bài toán vật lý, thí nghiệm vật lý…để nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong quá trình dạy học.

3

Kì 1

- Quan sát, điểm danh

- Chấm báo cáo thảo luận

- Bài kiểm tra viết

2

Lịch sử vật lý

Hệ thống sự phát triển của ngành Vật lý từ cổ điển đến hiện đại giúp cho sinh viên có cái nhìn bao quát về toàn bộ lịch sử phát triển của Vật lý học và lịch sử phát triển nền văn minh nhân loại, tạo cho sinh viên thêm hứng thú học phần.      

2

Kì 1

- Quan sát, điểm danh

- Chấm báo cáo thảo luận

- Bài kiểm tra viết

3

Thực hành giảng dạy bộ môn VL

Trên cơ sở lý luận dạy học và phân tích chương trình vật lý phổ thông sinh viên được hướng dẫn để thiết kế bài dạy học, sử dụng các phương tiện trực quan, thí nghiệm, cách trình bày bảng trong dạy học và xử lí các tình huống sư phạm. Đồng thời, sinh viên được tập giảng trên những bài cụ thể thuộc chương trình vật lý THPT; đảm bảo chính xác về khoa học kiến thức và rèn luyện kỹ năng sư phạm; phát huy tính tích cực sáng tạo và tư duy trong học tập vật lý cho học sinh.

2

Kì 1

- Quan sát, điểm danh

- Chấm báo cáo thảo luận

- Chấm bài thực hành

4

Vật lý thống kê

Cung cấp kiến thức về các khái niệm và nguyên lý cơ bản của vật lý thống kê; phương pháp Gibbs - phương pháp cơ bản của vật lý thống kê; các hàm phân bố cổ điển: phân bố vi chính tắc, phân bố chính tắc, phân bố chính tắc lớn; cơ sở của thống kê lượng tử và áp dụng thống kê lượng tử để nghiên cứu một số hệ thực.

2

Kì 1

- Quan sát, điểm danh

- Chấm báo cáo thảo luận

- Bài kiểm tra viết

5

Nhiệt động lực học

Cung cấp những kiến thức về: các khái niệm cơ bản bao gồm hệ nhiệt động, các quá trình cân bằng, quá trình không cân bằng, quá trình thuận nghịch, quá trình không thuận nghịch, các nguyên lý nhiệt động lực học, các chu trình nhiệt động của một số thiết bị nhiệt trong đời sống và kĩ thuật như: Chu trình động cơ đốt trong, chu trình tuabin khí, chu trình động cơ phản lực, máy lạnh và bơm nhiệt; phương pháp hàm nhiệt động lực học và nhiệt động lực học về một số hệ vật lý.

2

Kì 1

- Quan sát, điểm danh

- Chấm báo cáo thảo luận

- Bài kiểm tra viết

6

Điện động lực học

Trang bị kiến thức về điện động lực vĩ mô,  thuyết electron, thuyết tương đối của Anhxtanh,. Đồng thời, vận dụng thuyết tương đối vào điện động lực để phân tích một cách sâu sắc nhất về bản chất của điện động lực.

3

Kì 1

- Quan sát, điểm danh

- Chấm báo cáo thảo luận

- Bài kiểm tra viết

7

Ứng dụng CNTT trong DHVL

Nghiên cứu các ứng dụng của tin học trong dạy học nói chung và dạy học vật lý ở trường phổ thông nói riêng; các phầm mềm được sử dụng phổ biến trong dạy học; cách khai thác và sử dụng Internet trong dạy học Vật lý. Cơ sở lý luận của việc sử dụng máy tính và các phần mềm hỗ trợ trong việc mô phỏng các quá trình, hiện tượng vật lý, trong phân tích, nghiên cứu các băng hình ghi lại các quá trình vật lý thực.

2

Kì 1

- Quan sát, điểm danh

- Chấm báo cáo thảo luận

- Bài kiểm tra viết

8

Cơ sở lý thuyết trường lượng tử (TT KLTN)

Học phần trình bày các nguyên lý và phương pháp cơ bản của lý thuyết trường lượng tử - lý thuyết hiện đại về các tương tác cơ bản trong tự nhiên, hướng tới việc mô tả và giải thích các quá trình tương tác của các hạt cơ bản, kể cả quá trình sinh huỷ và chuyển hoá các hạt. Nội dung học phần bao gồm: Các trường cổ điển tự do; Lý thuyết lượng tử của các trường tự do; Lý thuyết lượng tử của các trường tương tác.

3

Kì 2

- Quan sát, điểm danh

- Chấm báo cáo thảo luận

- Bài kiểm tra viết

9

Kiểm tra đánh giá trong DHVL (TT KLTN)

Lý thuyết: Trình bày cơ sở lý luận về kiểm tra, đánh giá trong dạy học nói chung, dạy học vật lý nói riêng: những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá; đánh giá kết quả học tập môn Vật lí của học sinh trung học phổ thông; trắc nghiệm khách quan, trắc nghiệm tự luận và quy trình biên soạn một đề kiểm tra viết.

Thực hành: Các nhóm xây dựng bộ câu hỏi (tự luận và trắc nghiệm khách quan) để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lý của học sinh THPT;  tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng bộ câu hỏi đã xây dựng.

2

Kì 2

- Quan sát, điểm danh

- Chấm báo cáo thảo luận

- Bài kiểm tra viết

10

Thiết kế hoạt đông DHVL (TT KLTN)

Lý luận cơ bản về phương pháp dạy học vật lý; vận dụng các phương pháp dạy học vật lý: Phương pháp thực nghiệm, Phương pháp mô hình, Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề…vào việc thiết kế hoạt động dạy học và thực hành giảng dạy theo nhóm.

2

Kì 2

- Quan sát, điểm danh

- Chấm báo cáo thảo luận

- Bài kiểm tra viết

 

Khóa 58 - ĐHSP Vật lý

 

 

 

 

11

Vật lý chất rắn

Trang bị kiến thức cơ bản về vật rắn tinh thể như: cấu trúc mạng tinh thể, các loại liên kết trong vật rắn, dao động của mạng tinh thể và tính chất nhiệt của vật rắn, điện tử tự do và tính chất dẫn điện của vật rắn, lý thuyết vùng năng lượng của vật rắn, các tính chất bán dẫn điện của vật rắn, tính chất điện môi, tính chất từ, tính chất quang và tính chất siêu dẫn của vật rắn.

2

Kì1

- Quan sát, điểm danh

- Chấm báo cáo thảo luận

- Bài kiểm tra viết

12

Chuyên đề vật lý hiện đại

Cung cấp kiến thức cơ bản về các thành tựu khoa học loài người nghiên cứu trong những năm gần đây ở tất cả các lĩnh vực từ vi mô đến vĩ mô (vật lý lượng tử- vật lý bán hiện đại); Những vấn đề hiện đại về Vật lý trong các lĩnh vực: Lý thuyết và khái niệm các vấn đề trong vật lý hiện đại, Vật lý các hạt siêu nhỏ, Vật lý vũ trụ,  kĩ thuật và công nghệ thế kỉ 21.

2

Kì1

- Quan sát, điểm danh

- Chấm báo cáo thảo luận

- Bài kiểm tra viết

13

Cơ học lượng tử

Trang bị kiến thức về cơ sở vật lý và cơ sở toán học cho sự ra đời của cơ học lượng tử, hàm sóng và toán tử; những tiên đề và nguyên lý cơ bản của cơ học lượng tử; các toán tử cơ bản trong cơ học lượng tử; phương trình Schrodinger và ứng dụng vào một số hệ đơn giản; trường thế xuyên tâm; nguyên tử trong trường ngoài; spin và hệ hạt đồng nhất.

4

Kì1

- Quan sát, điểm danh

- Chấm báo cáo thảo luận

- Bài kiểm tra viết

14

Phát triển chương trình dạy học bộ môn

Trang bị cho sinh viên  những tri thức về lý luận và thực tiễn của việc phát triển chương trình giáo dục phổ thông. Giúp cho người học có khả năng tiếp nhận và thực hiện chương trình đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực sau năm 2015. Có khả năng tham gia vào việc phát triển chương trình giáo dục phổ thông.

2

Kì2

- Quan sát, điểm danh

- Chấm báo cáo thảo luận

- Bài kiểm tra viết

15

Vật lý nguyên tử hạt nhân

Cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo vật chất; các tương tác trong nguyên tử; các mẫu nguyên tử cổ điển và lý thuyết lượng tử về nguyên tử: bài toán chuyển động của electron trong nguyên tử, các số lượng tử đặc trưng cho trạng thái lượng tử của các electron trong nguyên tử, phản ứng của nguyên tử dưới tác dụng của trường ngoài. Cấu trúc hạt nhân và phân rã phóng xạ.

3

Kì 2

- Quan sát, điểm danh

- Chấm báo cáo thảo luận

- Bài kiểm tra viết

16

Laser và ứng dụng

Trang bị kiến thức cơ bản về laser, cấu tạo và các chủng loại phổ biến nhằm hiểu laser như một công cụ để nghiên cứu ứng dụng trong kĩ thuật thông tin, điện tử, y học, vật lý, hóa học...

2

Kì 1

- Quan sát, điểm danh

- Chấm báo cáo thảo luận

- Bài kiểm tra viết

17

Thí nghiệm vật lý phổ thông

Khảo sát chuyển động và xác định gia tốc rơi tự do; tổng hợp lực; hệ số căng mặt ngoài của chất lỏng; suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa; chiết suất của nước và tiêu cự của thấu kính phân kì; chu kì dao động của con lắc đơn và đo gia tốc trọng trường; tốc độ truyền âm trong không khí; bước sóng ánh sáng.

3

Kì 2

- Quan sát, điểm danh

- Chấm báo cáo thảo luận

- Chấm bài thực hành

18

Phân tích chương trình VL phổ thông 1

Trang bị những kiến thức cơ bản bao gồm: phân tích nội dung kiến thức và phương pháp hình thành các khái niệm vật lí, các đại lượng vật lí, các định luật, các thuyết vật lí; bài tập vật lí và thí nghiệm vật lí trong phần cơ và nhiệt.

2

Kì 2

- Quan sát, điểm danh

- Chấm báo cáo thảo luận

- Bài kiểm tra viết

19

Phân tích chương trình VL phổ thông 2

Cung cấp kiến thức và kĩ năng sử dụng CNTT trong DHVL, vai trò và bản chất của việc nghiên cứu ứng dụng KT trong DH vật lí; phân tích nội dung, chương trình, SGK của vật lí nói chung và THPT nói riêng; phân tích nội dung và PP dạy học một số đề tài cụ thể; thiết kế tiến trình dạy học một số bài cụ thể (lớp 10, lớp 11 và lớp 12)

3

Kì 2

- Quan sát, điểm danh

- Chấm báo cáo thảo luận

- Bài kiểm tra viết

20

PP giải bài tập VL phổ thông

Nội dung học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về trình bày về bài tập trong dạy học vật lý ở trường phổ thông, phân loại các dạng bài tập; phương pháp giải một số loại bài tập cơ bản theo các chủ đề: cơ học, nhiệt học, điện học, quang học…; phân tích phương pháp giải, xác định phương án hướng dẫn học sinh giải các bài tập điển hình đó. Sinh viên soạn một hệ thống bài tập vật lý phù hợp với mục tiêu dạy học.

2

Kì 2

- Quan sát, điểm danh

- Chấm báo cáo thảo luận

- Bài kiểm tra viết

 

Khóa 60 – ĐH Kỹ thuật điện-điện tử, ĐH CNTT

 

 

 

 

21

Vật lý đại cương

Trang bị kiến thức cơ bản về quy luật chuyển động và tương tác của vật chất; sự bảo toàn các đại lượng, bảo toàn chuyển động. Bao gồm 3 phần cơ bản: Cơ học, Nhiệt học và Điện-Từ học     

 

3

Kì 1

- Quan sát, điểm danh

- Bài kiểm tra viết

 

Khóa 60 – ĐH TN-MT

 

 

 

 

22

Vật lý đại cương và thực hành vật lý đại cương

Trang bị kiến thức cơ bản về quy luật chuyển động và tương tác của vật chất; sự bảo toàn các đại lượng, bảo toàn chuyển động và một số bài thực hành thuộc 2 phần cơ bản: Cơ học, Nhiệt học          

 

3

Kì 1

- Quan sát, điểm danh

- Bài kiểm tra viết

- Bài báo cáo thực hành

 

 

 

 

                         TRƯỞNG KHOA                                                                NGƯỜI LẬP BIỂU

 

 

 

 

 

 

                   TS. Nguyễn Thành Chung                                                     Trần Ngọc Bích

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Giới thiệu chung 7/31/2017 9:21:12 AM

  Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi 7/31/2017 9:20:47 AM

  Đội ngũ cán bộ giảng viên khoa KHTN 7/7/2017 7:40:56 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Tự nhiên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình