Tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh khoa Khoa học Tự nhiên năm 2015

8/24/2015 9:48:19 AM
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN TUYỂN SINH 2015


I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Đội ngũ cán bộ giảng viên:

TT

Họ tên

Học hàm

Học vị

Chuyên ngành

Cơ sở
đào tạo

Lĩnh vực 
nghiên cứu

1

Bùi Khắc Sơn

GVC

TS

Toán học

 

Toán học

2

Lê Thị Hoài Thu

GVC

TS

Toán học

 

Toán học

3

Nguyễn Quốc Tuấn

GVC

ThS

Toán học

 

Toán học

4

Nguyễn Thành Chung

GV

TS

Toán học

 

Toán học

5

Nguyễn Kế Tam

GV

ThS

Toán học

 

Toán học

6

Nguyễn Quang Hòe

GVC

TS

Toán học

 

Toán học

7

Phan Trọng Tiến

GV

NCS.ThS

Toán học

 

Toán học

8

Hoàng Thị Duyên

GV

NCS.ThS

Toán học

 

Toán học

9

Trần Mạnh Hùng

GV

ThS

Toán học

 

Toán học

10

Nguyễn Lê Trâm

GV

CH

Toán học

 

Toán học

11

Trần Hồng Nga

GV

ThS

Toán học

 

Toán học

12

Phạm Hồng Minh

GV

ThS

Toán học

 

Toán học

13

Lê Thị Bạch Liên

GV

ThS

Toán học

 

Toán học

14

Trần Ngọc

GVC

TS

Vật lý

 

Vật lý

15

Trần Ngọc Bích

GV

ThS

Vật lý

 

Vật lý

16

Trần Thị Hoài Giang

GV

ThS

Vật lý

 

Vật lý

17

Phạm Thị Thanh Hương

GV

ThS

Vật lý

 

Vật lý

18

Lê Thị Kiều Oanh

GV

ThS

Vật lý

 

Vật lý

19

Hoàng Danh Tài

GV

TS

Vật lý

 

Vật lý

20

Nguyễn Thị Thanh Bình

GV

NCS.ThS

Vật lý

 

Vật lý

21

Hoàng Sỹ Tài

CBTH

ThS

Vật lý

 

Vật lý

22

Phan Xuân Toản

GV

ThS

Vật lý

 

Vật lý

23

Nguyễn Đức Vượng

GVC

PGS.TS

Hóa học

 

Hóa học

24

Nguyễn Thị Hoàn

GV

ThS

Hóa học

 

Hóa học

25

Nguyễn Thị Minh Lợi

GV

TS

Hóa học

 

Hóa học

26

Trần Đức Sỹ

GV

ThS

Hóa học

 

Hóa học

27

Nguyễn Mậu Thành

GV

ThS

Hóa học

 

Hóa học

28

Lý Thị Thu Hoài

GV

ThS

Hóa học

 

Hóa học

29

Nguyễn Đức Minh

GV

NCS.ThS

Hóa học

 

Hóa học

30

Nguyễn Thị Phương

VPK

CN

Tin học

 

Tin học
2. Cơ sở vật chất phục vụ dạy học và nghiên cứu khoa học

            

Phòng thí nghiệm - thực hành Vật lý và Hóa học

3. Các ngành đào tạo:
     -  Các ngành Đại học bao gồm: Đại học sư phạm Toán học, Đại học sư phạm Vật lý và Đại học sư phạm Hóa học.
    -  Các ngành Cao đẳng bao gồm: Cao đẳng sư phạm Toán học, Cao đẳng sư phạm Vật lý và Cao đẳng sư phạm Hóa học.

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2015

1. Thông tin chung       

TT

Hệ/ Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Vùng tuyển sinh

I

Các ngành đào tạo Đại học

1

Sư phạm Toán học

D140209

60

- TOÁN, Vật lý, Hóa học

- TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh

Quảng Bình

2

Sư phạm Vật lý

D140211

60

- Toán, VẬT LÝ, Hóa học

- Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh

Quảng Bình

3

Sư phạm Hóa học

D140212

60

- Toán, HÓA HỌC, Vật lý

- Toán, HÓA HỌC, Sinh học

Quảng Bình

II

Các ngành đào tạo Cao đẳng

1

Sư phạm Toán học

C140209

40

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

Quảng Bình

2

Sư phạm Vật lý

C140211

40

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Quảng Bình

3

Sư phạm Hoá học

C140212

40

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Hóa học, Sinh học

Quảng Bình

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Đợt I từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 năm 2015

- Nguyện vọng bổ sung đợt 1 từ ngày 28 tháng 8 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2015

- Phòng Đào tạo, trường Đại học Quảng Bình - Điện thoại: 052.3824052.

- Hoặc Khoa Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Quảng Bình - Điện thoại: 052.3824342.

III. GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO

1. CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC

1.1. Sư phạm Toán học (D140209)

- Đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán. Thời gian đào tạo: 4 năm.

- Sinh viên tốt nghiệp có thể: Giảng dạy bộ môn Toán ở trường THPT, THCS, TCCN…; Làm công tác quản lý trong trường học; Làm công tác quản lý chuyên môn trong các cơ quan quản lý giáo dục; Tham gia nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực giáo dục học, Toán học; Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

1.2. Sư phạm Vật lý (D140211)

- Đào tạo Cử nhân Sư phạm Vật lý. Thời gian đào tạo: 4 năm.

- Sinh viên tốt nghiệp có thể giảng dạy lý thuyết và thí nghiệm - thực hành về bộ môn Vật lý tại các trường THPT, THCS, các trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các trường Cao đẳng và các cơ sở đào tạo khác tương đương; Làm cán bộ theo dõi và quản lý chuyên môn về bộ môn Vật lý cho Sở GD - ĐT, Phòng GD và các cơ sở đào tạo tương đương; Làm các công việc về thí nghiệm-thực hành vật lý, kỹ thuật, tại các đơn vị sản xuất có liên quan đến chuyên môn được đào tạo; Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

1.3. Sư phạm Hóa học (D140212)

- Đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học. Thời gian đào tạo: 4 năm.

   - Sinh viên tốt nghiệp có thể giảng dạy môn Hóa học tại các trường Đại học, Cao đẳng, cao đẳng và trung học nghề, THPT, THCS, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giới thiệu việc làm; Làm việc tại các công ty kinh doanh hóa chất; Cán bộ, chuyên viên trong các Viện, trung tâm và các cơ sở nghiên cứu khoa học Hóa học và nghiên cứu giáo dục, Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp; Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

2. CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG

2.1. Sư phạm Toán học (C140209)

- Đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán. Thời gian đào tạo: 3 năm.

- Sinh viên tốt nghiệp có thể: Giảng dạy bộ môn Toán ở trường THPT, THCS, TCCN…; Làm công tác quản lý trong trường học; Làm công tác quản lý chuyên môn trong các cơ quan quản lý giáo dục; Tham gia nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực giáo dục học, Toán học; Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

2.2. Sư phạm Vật lý (C140211)

- Đào tạo Cử nhân Sư phạm Vật lý. Thời gian đào tạo: 3 năm.

- Sinh viên tốt nghiệp có thể giảng dạy lý thuyết và thí nghiệm - thực hành về bộ môn Vật lý tại các trường THPT, THCS, các trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; Làm cán bộ theo dõi và quản lý chuyên môn về bộ môn Vật lý cho Sở GD-ĐT, Phòng GD và các cơ sở đào tạo tương đương; Làm các công việc về thí nghiệm - thực hành vật lý, kỹ thuật, tại các đơn vị sản xuất có liên quan đến chuyên môn được đào tạo; Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

2.3. Sư phạm Hóa học (C140212)

- Đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học. Thời gian đào tạo: 3 năm.

    - Sinh viên tốt nghiệp có thể giảng dạy môn Hóa học tại các trường Cao đẳng và trung học nghề, THPT, THCS, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giới thiệu việc làm; Làm việc tại các công ty kinh doanh hóa chất; Cán bộ, chuyên viên trong các Viện, trung tâm và các cơ sở nghiên cứu khoa học Hóa học và nghiên cứu giáo dục, Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp; Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình