Lịch công tác

Lịch công tác tuần 43

6/8/2015 8:30:13 AM
Lịch công tác - Tuần 43 - Năm học 2014 - 2015

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

8/6

 

 

 

 

 

8h00

Bộ môn Hóa chấm KLTN

CBGV bộ môn Hóa và sinh viên bộ môn Hóa

Phòng Họi thảo TTHL

Trưởng bộ môn Hóa

 

17h

 

 

 

 

Ba

9/6

8h00

 

 

 

 

14h00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường

Ban Chấp hành Công đoàn

Phòng họp tầng 3

CT CĐ

10/6

7h30

Hội nghị NCKH của SV cấp trường năm học 2014 -2015: Đánh giá tại các tiểu ban

Theo Kế hoạch

Phòng Hội thảo TTHL; Phòng họp tầng 4

Chủ tịch HĐ

8h00

 

 

 

 

14h00

Hội nghị NCKH của SV cấp trường năm học 2014 -2015: Tổng kết và trao giải

Theo Kế hoạch

Giảng đường B3

Hiệu trưởng

Năm

11/6

7h30

 

 

 

 

14h00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: ThS. Lý Thị Thu Hoài

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

CTHĐ

17h30

Khai giảng lớp Tiếng Anh giao tiếp

Cán bộ quản lý từ trưởng bộ môn trở lên (tuổi dưới 45t)

Phòng họp tầng 4 nhà Hiệu bộ

BGH   

Sáu

12/6

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Bảy

13/6

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

14/6

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình