Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 22

1/12/2015 8:20:06 AM
Lịch công tác - Tuần 22 - Năm học 2014 - 2015

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

12/1

7h

17 Đoàn SV TTSP về các trường thực tập

Theo QĐ

Các trường thực tập

Ban chỉ đạo TTSP

10h00

 

 

 

 

Ba

13/1

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

14/1

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Năm

15/1

7h00

Các lớp K56 bắt đầu thi kết thúc học phần HKI

Theo Kế hoạch

Các giảng đường

Các Khoa

8h00

Hội nghị dân chủ sinh viên năm học

 2014 - 2015

Theo Kế hoạch

Giảng đường B3

Hiệu trưởng

14h00

 

 

 

 

Sáu

16/1

8h00

Chấm thi tuyển sinh hệ Liên thông VLVH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 4

TB chấm thi

9h30-10h00

Gặp gỡ, thảo luận các nội dung hợp tác và ký kết MOU với trường Đại học Ulsan Hàn Quốc

BGH, Trưởng các phòng:QLKH-HTQT, ĐT, TC-HC-TH; trưởng các khoa: KT-CN, KHTN, NN, KT-DL

Phòng Khánh tiết

Hiệu trưởng

10h00- 11h30

GS Kang Hyun Jo nói chuyện với GV về NCKH và học bổng sau đại học tại Hàn Quốc

Phòng QLKH-HTQT, GV khoa KHTN, KT-CN và những CBGV quan tâm

Phòng họp tầng 3

Trưởng khoa: KT-CN

 

 

 

 

 

 

Bảy

17/1

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

18/1

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần thứ 21 1/5/2015 9:50:35 AM

  Lịch công tác tuần thứ 20 12/29/2014 7:49:39 AM

  Lịch công tác tuần thứ 19 12/22/2014 8:09:03 AM

  Lịch công tác tuần thứ 18 (Có thay đổi) 12/16/2014 8:01:02 AM

  Lịch công tác tuần thứ 17 12/8/2014 7:47:27 AM

  Lịch công tác tuần thứ 16 (Có bổ sung) 12/2/2014 7:41:18 AM

  Lịch công tác tuần thứ 38 (Có thay đổi) 5/5/2014 8:12:22 AM

  Lịch công tác tuần thứ 37 4/28/2014 7:59:46 AM

  Lịch công tác tuần thứ 35 4/14/2014 8:51:55 AM

  Lịch công tác tuần thứ 34 4/7/2014 8:49:47 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình