Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 35

4/14/2014 8:51:55 AM
Từ ngày 14/4/2014 đến ngày 20/4/2014

THỨ NGÀY

THI GIAN

NI DUNG

THÀNH PHN

ĐA ĐIM

CH TRÌ

HAI

14/4

8h00

 

 

 

 

10h

 

 

 

 

BA

15/4

7h30

 

 

 

 

16h30

Đội Văn nghệ trường tập luyện

Đội Văn nghệ

  Nhà A3

Đội trưởng VN

NĂM

17/4

14h00

Họp BCH Đảng ủy

BCH Đảng ủy

Phòng họp tầng 3

Bí thư Đảng ủy

16h30

 

 

 

 

SÁU

     18/4

7h30

 

 

 

 

8h30

Ráp nhạc và chạy chương trình VN của các đơn vị

Đội văn nghệ các đơn vị

Nhà A3

ThS. Diệu Vinh

16h00

 

 

 

 

BY

19/4

7h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

20/4

7h00

 

 

 

 

8h00

Tổng duyệt Khối Tri thức diễu hành 

 Theo quyết định

 Nhà A3

 Đ/c Diễn, Thành, Công.

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần thứ 34 4/7/2014 8:49:47 AM

  Lịch công tác tuần thứ 33 (Có thay đổi) 4/4/2014 9:38:03 AM

  Lịch công tác tuần thứ 32 (Có thay đổi) 3/24/2014 8:57:04 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 31 3/17/2014 7:55:37 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 30 3/10/2014 7:56:22 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 29 3/3/2014 8:00:09 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 28 2/24/2014 8:14:03 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 27 2/24/2014 8:08:31 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 26 2/10/2014 8:06:27 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 23 1/20/2014 8:25:27 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình