Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 33 (Có thay đổi)

4/4/2014 9:38:03 AM
Từ ngày 31/3/2014 đến 6/4/2014

TH

NGÀY

THI GIAN

NI DUNG

THÀNH PHN

ĐA ĐIM

CH TRÌ

HAI

31/3

8h00

 

 

 

 

14h00

Hi tho “Nâng cao cht lưng ging dy”

Toàn th  ging viên khoa SP TH-MN, khách mi và nhng ging viên quan tâm

Phòng hp tng 3

Trưng Khoa Sp TH-MN

BA

1/4

8h00

Hi tho “Nâng cao cht lưng ging dy”

Toàn th  ging viên khoa KHXH khách mi và nhng ging viên quan tâm

Phòng hp tng 3

Trưng Khoa  KHXH

14h00

 

 

 

 

    2/4

8h00

Hp trin khai quy chế qun lý ngưi nưc ngoài hc tp ti Vit Nam

Ban Giám hiu, trưng hoc phó các đơn v, giáo v khoa, cán b ph trách sinh viên Lào ca CTSV, QLKH-HTQT

Phòng hp tng 4

Hiu trưng

14h00

Hp xét hc bng Hi tri Mahasarakham, hc bng Hessen-Đc

Ban Giám hiu; trưng các phòng: ĐT, QLKH-HTQT,ĐBCLGD, CTSV; trưng các khoa; Ch tch Hi sinh viên

Phòng hp tng 3

Hiu trưng

NĂM

3/4

8h00

Hp trin khai công tác Quý 2 ca UB kim tra Công đoàn trưng

UBKT, đi din thưng v công đoàn

Phòng hp tng 3

Ch nhim UBKT

14h00

 

 

 

 

SÁU

     4/4

8h00

 

 

 

 

15h30

 

 

 

 

BY

5/4

9h00

Họp Chi bộ

Đảng viên khoa KHTN

VPK KHTN

Bí thư Chi bộ

14h00

 

 

 

 

CN

6/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần thứ 32 (Có thay đổi) 3/24/2014 8:57:04 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 31 3/17/2014 7:55:37 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 30 3/10/2014 7:56:22 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 29 3/3/2014 8:00:09 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 28 2/24/2014 8:14:03 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 27 2/24/2014 8:08:31 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 26 2/10/2014 8:06:27 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 23 1/20/2014 8:25:27 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 22 1/14/2014 8:03:51 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 21 1/6/2014 7:58:59 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình