Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 32 (Có thay đổi)

3/24/2014 8:57:04 AM
Từ ngày 24/3/2014 đến 30/3/2014

THNGÀY

THI GIAN

NI DUNG

THÀNH PHN

ĐA ĐIM

CH TRÌ

HAI

24/3

8h30

Họp tổ Vật lý

CBGV tổ Vật lý

VPK KHTN

Trưởng bộ môn

14h30

Họp tổ Toán

CBGV tổ Toán

VPK KHTN

Trưởng bộ môn

BA

25/3

8h00

 

 

 

 

19h00

L mittinh k nim 83 năm ngày thành lp Đoàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh và Hi thi văn ngh “T hào tiếng hát quê hương”

Theo kế hoch

Ging đưng A3

Bí thư Đoàn trưng

26/3

8h00

 

 

 

 

14h00

Hp Ban chp hành Đng b trưng

Đng y viên

  Phòng hp       tng 3

Bí thư Đng y

NĂM

27/3

8h00

Xét buc thôi hc, cnh báo hc v

BGH, trưng các khoa, TP: Đào to, ĐBCL.

Phòng hp tng 3

Hiu trưng

14h00

Hp Ban biên tp Hi tho “Đi mi hot đng đánh giá kết qu hc tp”

Theo quyết đnh

Phòng hp tng 3

Hiu trưng

SÁU

28/3

7h30

Hp Hi đng cơ s phiên tán thành xét danh hiu Nhà giáo Ưu tú ln th 13 năm 2014

Theo quyết đnh

  Phòng hp tng 3

Ch tch Hi đng

8h00

Tho lun thông qua Quy chế xếp loi viên chc hàng tháng

Ban giám hiu, trưng đơn v, Ch tịch Công đoàn

Phòng hp tng 3

Hiu trưng

8h30

Hp giao ban trưng đơn vị  hàng tháng

Theo quy đnh

Phòng hp tng 3

Hiu trưng

14h00

 

 

 

 

BY

29/3

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

30/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Lịch công tác Tuần thứ 31 3/17/2014 7:55:37 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 30 3/10/2014 7:56:22 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 29 3/3/2014 8:00:09 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 28 2/24/2014 8:14:03 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 27 2/24/2014 8:08:31 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 26 2/10/2014 8:06:27 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 23 1/20/2014 8:25:27 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 22 1/14/2014 8:03:51 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 21 1/6/2014 7:58:59 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 20 12/30/2013 7:43:53 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình