Lịch công tác

Lịch công tác Tuần thứ 26

2/9/2015 8:14:06 AM
Lịch công tác - Tuần 26 - Năm học 2014 - 2015

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

9/2

8h00

 

 

 

 

15h30

 

 

 

 

Ba

10/2

7h00

 

 

 

 

8h15

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2014

Toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ

Giảng đường B3

BTĐU

15h30

 

 

 

 

11/2

8h00

 

 

 

 

14h00

Làm việc với các Khoa, Phòng về đào tạo liên kết và đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn

BGH, Trưởng phòng: ĐT, ĐBCLGD, TC-HC-TH, ban Thanh tra GD, Trưởng, phó các khoa, trưởng môn, Khoa GDTX

Phòng Hội thảo TTHL

BGH

15h30

 

 

 

 

Năm

12/2

7h30

Dâng hương Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc

Đảng ủy, BGH, Trưởng, Phó các đơn vị, Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, 20 sinh viên

Xe xuất phát tại sân nhà Hiệu bộ lúc 7h15

Hiệu trưởng

13h00

Gặp mặt cuối năm

CBGV

VPK KHTN

Trưởng khoa

13h30

Lễ Tổng kết cuối năm

BGH; trưởng, phó các đơn vi; Đại diện các tổ chức chính trị -xã hội

Tiền sảnh nhà Hiệu bộ

Hiệu trưởng

14h00

Tổng kết, khen thưởng hoạt động Công đoàn năm 2014

Toàn thể đoàn viên công đoàn trường

Giảng đường B3

Chủ tịch Công đoàn

16h00

Gặp mặt cuối năm

Toàn thể Công chức, viên chức và nhân viên

Tiền sảnh nhà Hiệu bộ

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Sáu

13/2

16h00

Niêm phong VPK

VPK

VPK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình