Lịch công tác

Lịch công tác Tuần thứ 31

3/17/2014 7:55:37 AM
Từ ngày 17/3/2014 đến 23/3/2014

THNGÀY

THI GIAN

NI DUNG

THÀNH PHN

ĐA ĐIM

CHTRÌ

HAI

17/3

7h30

 

 

 

 

15h00

Họp Hội đồng phiên sơ duyệt xét danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 13 năm 2014

Theo quyết định

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch HĐ

BA

18/3

7h30

Hi tho: “Nâng cao cht lưng ging dy” Khoa Khoa hc T nhiên

Toàn thể  ging viên khoa KHTN, khách mi và nhng ging viên quan tâm

Phòng hp tng 3

Trưng Khoa KHTN

14h00

 

 

 

 

    19/3

8h00

 

 

 

 

14h00

Hp Ban Chp bành Công đoàn trưng

Ban CH công đoàn

Phòng hp tng 3

Ch tịch Công đoàn

NĂM

20/3

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

SÁU

    21/3

8h00

Hp trin khai công tác t đánh giá và ly ý kiến phn hi đi vi cán b qun lý

Hi đng t đánh giá, trưng các đơn v

Phòng hp tng 3

Hiu trưng

19h30

Hi thi tìm hiu An toàn giao thông trong trường hc năm 2014

Trưng, phó các đơn v

Ging đưng B3

T.Phòng CTSV

BY

22/3

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

23/3

7h30

 

 

 

 

13h30

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Lịch công tác Tuần thứ 30 3/10/2014 7:56:22 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 29 3/3/2014 8:00:09 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 28 2/24/2014 8:14:03 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 27 2/24/2014 8:08:31 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 26 2/10/2014 8:06:27 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 23 1/20/2014 8:25:27 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 22 1/14/2014 8:03:51 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 21 1/6/2014 7:58:59 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 20 12/30/2013 7:43:53 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 19 12/23/2013 7:39:48 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình