Lịch công tác

Lịch công tác Tuần thứ 30

3/10/2014 7:56:22 AM
Từ ngày 10/3/2014 đến 16/3/2014

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

10/3

8h00

 

 

 

 

 

9h00

 

 

 

 

BA

11/3

10h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

    12/3

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

NĂM

13/3

8h00

 

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

SÁU

    14/3

15h00

Họp chi bộ phiên họp tháng 3

Đảng viên KHTN

VPK KHTN

Bí thư Chi bộ

14h00

Họp khoa

CBGV KHTN

VPK KHTN

Trưởng khoa

BẢY

15/3

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

16/3

7h30

 

 

 

 

13h30

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Lịch công tác Tuần thứ 29 3/3/2014 8:00:09 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 28 2/24/2014 8:14:03 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 27 2/24/2014 8:08:31 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 26 2/10/2014 8:06:27 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 23 1/20/2014 8:25:27 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 22 1/14/2014 8:03:51 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 21 1/6/2014 7:58:59 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 20 12/30/2013 7:43:53 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 19 12/23/2013 7:39:48 AM

  Lịch công tác Tuần thứ 18 12/16/2013 8:44:52 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình