Lịch công tác

Lịch công tác Tuần thứ 3

9/3/2013 8:13:27 AM
Từ ngày 02/9/2013 đến 08/9/2013

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

02/9

Nghỉ Lễ Quốc Khánh  2/9

BA

03/9

8h00

 

 

 

 

14h00

Họp Chi bộ

Đảng viên

VPK

Bí thư Chi bộ

15h00

Họp khoa

CBGV

VPK

Trưởng khoa

04/9

8h00

 

 

 

 

NĂM

05/9

14h00

 

Họp HĐ xét chọn danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2013 - 2014

Theo QĐ

Phòng họp Tầng 3

Hiệu trưởng

SÁU

    06/9

8h00

Họp triển khai xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng 30a

Theo QĐ

Phòng họp Tầng 3

Hiệu trưởng

14h00

 

 

 

 

BẢY

07/9

 

 

 

 

 

CN

08/9

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình