Công khai ĐBCLGD

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 Ngành: Sư phạm Toán

11/4/2020 9:16:04 AM

        UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 

 
 

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021

Ngành: Sư phạm Toán

 

STT

Nội dung

Trình độ đào tạo

Tiến

 sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng sư phạm chính quy

Trung cấp sư phạm chính quy

Chính quy

Liên thông chính quy

Văn bằng 2 chính quy

 

 

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

 

 

- Đối tượng tuyển sinh: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Phạm vi tuyển sinh: thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình

 

 

 

 

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

 

 

 • Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân khoa học ngành Toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững các tri thức về toán cơ bản và phương pháp giảng dạy Toán ở trường Trung học phổ thông. Có khả năng giảng dạy các kiến thức toán cho học sinh trung học phổ thông theo chương trình phân ban và chuyên ban, phù hợp với nội dung đổi mới phương pháp dạy học ở trường Trung học phổ thông hiện nay.

 • Mục tiêu cụ thể

+ Về kiến thức

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức về Toán cơ bản, Toán sơ cấp, Toán ứng dụng, các tư duy thuật toán và phương pháp tư duy Toán học.

+ Về kỹ năng

Trang bị cho sinh viên có khả năng sử dụng phương pháp dạy học môn Toán để dạy Toán cho học sinh trung học phổ thông; rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy toán học, khả năng giáo dục để giảng dạy các kiến thức toán học cho học sinh trung học phổ thông.

+ Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có phẩm chất cơ bản của người thầy giáo trong hệ thống giáo dục của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

* Ngoại ngữ:

Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ tương đương TOEIC nội bộ 400 và ngoại ngữ chuyên ngành.

 

 

 

 

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

 

 

- Mỗi lớp sinh hoạt của sinh viên có một cố vấn học tập, có nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên về học tập lẫn các nội dung khác.

- Phòng Đào tạo, Giáo vụ khoa hỗ trợ, tư vấn cho người học về các vấn đề học vụ.

- Dịch vụ dành cho người học đa dạng và hầu hết đều có thể thực hiện qua online như: xem thông báo, đăng ký học phần, tra cứu điểm thi, …

- Trường, Khoa, Bộ môn thường xuyên tổ chức các báo cáo chuyên đề, hội thảo để tạo điều kiện cho người học tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia trong và ngoài nước.

- Tổ chức tham quan thực tế, kiến tập, thực tập nghề theo định kỳ.

- Có nhiều CLB sinh viên:  hoạt động thường xuyên, hiệu quả: CLB Nghiên cứu khoa học, CLB Tiếng Anh, CLB Guitar, …và CLB chuyên môn như CLB Văn học, CLB Văn học, văn hóa dân gian…

- Lãnh đạo trường luôn sẵn sàng lắng nghe mọi góp ý từ người học qua email, diễn đàn, … 

 

 

 

 

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

 

 

Đại học Sư phạm Toán học

 

 

 

 

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 

 

Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ngành Toán. Có đủ năng lực tham gia học tập chương trình 2 các ngành như: CNTT, Sư phạm Hóa, Sư phạm Vật lý,...

 

 

 

 

VI

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

 

 

- Giảng dạy các bộ môn Toán học ở trường Trung học phổ thông.

- Tham gia nghiên cứu khoa học về ngành Toán từ sơ cấp đến chuyên sâu.

- Làm công tác quản lý về chuyên môn ngành Toán trong các cơ quan quản lý giáo dục.

- Ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện dạy học hiện đại vào giảng dạy và quản lý trường học.

- Làm công tác chủ nhiệm, văn thư, đoàn hội trong trường Trung học phổ thông.

- Vận dụng các kiến thức đã học (tâm lý học, giáo dục học, lôgíc học…) để thực hiện các biện pháp giáo dục phù hợp, xử lý tốt các tình huống trong nhà trường và ngoài xã hội.

- Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ

- Tự học, nghiên cứu để nâng cao trình độ phục công tác giảng dạy và công tác khác.

 

 

 

 

 

  

                                                                                  Quảng Bình, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

  

                   

                                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                                     PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

       

 

    UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                                                                                                                                                                                                                                                                   Biểu mẫu 18

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 

THÔNG BÁO

      Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020 - 2021

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình

giảng dạy

Phương pháp

đánh giá sinh viên

 1.  

Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 1

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

2

2

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

PPDH Toán ở Tiểu học 1-2-20 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 1 DH61

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành

2

2

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

PPDH Toán ở Tiểu học 2-1-20 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 1 DH60

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành

3

1

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Thực hành giải Toán ở Tiểu học-1-20 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 2 DH59

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành

3

1

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Thực hành giải Toán ở Tiểu học-1-20 (BK02)/Giáo dục Tiểu học 1 DH59

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành

3

1

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Lý luận DH toán nâng cao và đánh giá trong DH toán (Thay thế KLTN)-2-20 (BK01)/Sư phạm Toán học 1 DH59

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành

3

2

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Phương pháp dạy học Toán nâng cao (Thay thế KLTN)-2-20 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 2 DH59

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành

3

2

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Phương pháp dạy học Toán nâng cao (Thay thế KLTN)-2-20 (BK02)/Giáo dục Tiểu học 1 DH59

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành

3

2

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

PPDH Toán ở Tiểu học theo chuyên đề (Thay thế KLTN)-2-20 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 1 CD60

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành

2

2

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Giải tích hàm 2-1-20 (BK01)/Sư phạm Toán học 1 DH59

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

2

1

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Lý thuyết ổn định của PT vi phân (Thay thế KLTN)-2-20 (BK01)/Sư phạm Toán học 1 DH59

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

4

2

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Lý thuyết môđun-1-20 (BK01)/Sư phạm Toán học 1 DH59

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

2

1

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Mở rộng trường và lý thuyết Galois-1-20 (BK01)/Sư phạm Toán học 1 DH59

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

3

1

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Toán học 2-1-20 (BK02)/Giáo dục Tiểu học 1 CD61

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

3

1

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Giải tích số-1-20 (BK01)/Sư phạm Toán học 1 DH59

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

2

1

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê-2-20 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 1 DH60

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

2

2

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Toán rời rạc

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

3

1

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán ở Tiểu học-1-20 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 2 DH59

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành

2

1

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán ở Tiểu học-1-20 (BK02)/Giáo dục Tiểu học 1 DH59

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành

2

1

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Toán học 2-1-20 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 1 DH61

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

3

1

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Xác suất thống kê-1-20 (BK01)/Sư phạm Toán học 1 DH59

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành

3

1

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Phương pháp tính-2-20 (BK01)/Kỹ thuật phần mềm 1 DH61

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

2

2

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

LL và PP hình thành biểu tượng Toán học sơ đẳng cho trẻ em-2-20 (BK01)/Giáo dục Mầm non 1 CD61

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành

3

2

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

PPDH Toán ở Tiểu học 2-1-20 (BK02)/Giáo dục Tiểu học 1 CD60

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành

3

1

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Toán học 1

 

2

1

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Toán cơ sở

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành

30

1

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Toán cao cấp C

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành

3

1

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Giải tích

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành

3

1

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Tập hợp và lôgic Toán

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành

2

1

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Xác suất thống kê

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành

3

1

Viết hoặc tiểu luận

 1.  

Xác suất thống kê

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành

2

2

Viết hoặc tiểu luận

8

                                                                                                                                                                        Quảng Bình, ngày 30 tháng 10  năm 2020

                               NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                            TRƯỞNG KHOA                              

 

 

                                  Phan Trọng Tiến                                                                                          Nguyễn Thành Chung

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình