Giới thiệu

 
 • Giới thiệu chung   

  Giới thiệu chung

  Khoa Khoa học Tự nhiên có tiền thân là Khoa Toán - Tin được thành lập theo Quyết định số 120/QĐ-ĐHQB, ban hành ngày 29 tháng 01 năm 2008. Ngày 15 tháng 08 năm 2013, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ra Quyết định số 1564/QĐ-ĐHQB về việc sáp nhập giảng viên bộ môn Toán thuộc Khoa Toán - Tin và giảng viên các bộ môn Vật lí, Hoá học thuộc Khoa Tự nhiên - Kĩ thuật thành Khoa Khoa học Tự nhiên.

  31/07/2017 09:21

 • Đội ngũ cán bộ giảng viên khoa KHTN   

  Đội ngũ cán bộ giảng viên khoa KHTN

  Khoa KHTN có 27 CBGV, trong đó có 02 PGS, 05 TS, 11 NCS và 09 ThS. Ban lãnh đạo khoa KHTN gồm trưởng khoa và 01 phó trưởng khoa. Giúp việc cho Ban lãnh đạo khoa có 01 văn thư và 01 giáo vụ.

  07/07/2017 07:40

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình